Máy lọc không khí LG AS65GDWD0 Puricare 1 tầng – Hàng chính hãng

15,650,000

Công nghệ lọc 360 °
Cảm biến bụi PM1.0 và khí độc
Loại bỏ 5 khí độc hại bao gồm cả formaldehyd (xem trang tiếp theo để biết chi tiết)
Làm sạch không khí